Nočné pomočovanie u detí

Mária Balážová
4 min readMay 7, 2020

Nočné pomočovanie trápi mnoho detí a ich rodičov. Ovplyvňuje správanie a sebavedomie dieťaťa a narúša fungovanie rodinného života. Deti, ktoré sa pomočujú, len s veľkými problémami môžu ísť na noc mimo domu — navštevovať školu v prírode, prespať u kamarátky. Rodičia (často aj dieťa samo) trpia pocitmi hanby a nezvládnutia situácie. Zároveň sa často stretávajú s radami, že dieťa z toho vyrastie, len mu treba nechať čas. Iste, nervová sústava niektorých detí potrebuje viac času na dozretie. Deti školského veku (od 7 r. vyššie), ktoré majú problém s pomočovaním v noci (alebo cez deň) však potrebujú pomôcť so zvládnutím tohto problému.

Príčiny nočného pomočovania

Nočné pomočovanie môže mať mnoho príčin. Môžu byť nimi napr. nedostatok vazopresínu (antidiuretického hormónu, ktorý sa vylučuje v noci a zabraňuje tvorbe moču), nedostatočnosť močového mechúra (malá kapacita močového mechúra), alebo nedostatočné prepojenie vnemov z mechúra do mozgu počas spánku, keď je znížená citlivosť organizmu na podnety. Nočné pomočovanie sa môže znovu objaviť po prežitej traume alebo výraznom strese (strate blízkej osoby, nehody, prebiehajúci rozvod rodičov). Rizikovými faktormi sú tiež kamene v močových cestách, diabetes (cukrovka) alebo aj ADHD (deti s ADHD sa pomočujú častejšie). NP sa objavuje aj pri obštrukcii horných dýchacích ciest, problémami s dýchaním v spánku, spánkovým apnoe, keď dieťatko dýcha s otvorenými ústami, v noci chrápe.

Primárne nočné pomočovanie

Dieťa sa v noci pomočí minimálne dvakrát za týždeň, pričom dosiahlo 5 rokov veku (v niektorej literatúre sa spomína aj 6 rokov u dievčat a 7 rokov u chlapcov), nemalo zatiaľ suché obdobie viac ako 3 mesiace. Pomočovanie vlastne pretrváva od narodenia. Dieťa je suché počas dňa. Je to najčastejšia forma pomočovania.

Sekundárne nočné pomočovanie

Dieťa (alebo dospelý) stratí kontrolu nad močovým mechúrom, ktorá už pred tým bola dosiahnutá (minimálne 3 mesiace sa nepomočoval).

Iným prípadom sú deti, ktoré sa pomočujú aj cez deň. U týchto detí sa častejšie vyskytujú aj fyziologické dôvody pomočovania — deformity mechúra, nedostatočné vyprázdňovanie, infekcie močového traktu. Často nerozpoznanou príčinou pomočovania môže byť aj pretrvávajúca zápcha.

Aká terapia na nočné pomočovanie je najúčinnejšia? Čo hovoria štúdie?

Akákoľvek liečba nočného pomočovania by sa mala začať veľmi precíznym odobratím anamnézy, zhodnotením fyzického stavu dieťaťa, návštevou urológa, ktorý by mal preskúmať, či sa jedná o problém vo fyziológii organizmu. U 5% chlapcov a 10% dievčat je príčinou nočného pomočovania zápal v oblasti močového traktu a je potrebná primárne liečba antibiotikami, až potom je možné aplikovať ďalšie stratégie.

Behaviorálne stratégie

Tréning močového mechúra (zadržiavanie moču, aby sa zväčšila kapacita močového mechúra), odmeňovacie tabuľky za suché noci, budenie dieťaťa v noci aby sa vymočilo, zníženie príjmu vody najmä vo večerných hodinách. Sú účinnejšie ako žiadna terapia ale menej účinné v porovnaní s alarmom, alebo liekmi. Každopádne platí, že by mali byť použité ako prvá a najjednoduchšia stratégia pri liečbe pomočovania.

Alarm

Elektronické zariadenie, ktoré pri styku s tekutinou (močom) zobudí dieťa, podobne ako budík. Štúdie účinnosti ukazujú, že alarm je najefektívnejším nástrojom na liečbu nočného pomočovania, jednak v priebehu liečby ale aj po skončení liečby. Spoločne s behaviorálnymi technikami, aj v kombiácii s liekom desmopresínom, a s kontaktom s odborníkom je tým najúčinnejším nástrojom. Relaps (znovu objavenie pomočovania) po ukončenčení terapie alarmom je menší ako pri ukončení terapie desmopresínom.

Dezmopresín

je syntetický analóg hormónu antidiuretínu, ktorý znižuje potrebu močenia v noci.

Účinná látka napr. v lieku Minirin.

Je vysoko účinný pokiaľ ho dieťa stále berie, po vysadení je však vysoká pravdepodobnosť, že dieťa sa začne znovu pomočovať. Má iba ľahké nežiadúce účinky, avšak bolo popísaných niekoľko prípadov hyponatrémie, spôsobená intoxikáciou z vody, ktoré môže spôsobiť kŕče, až stratu vedomia. Preto sú pacienti užívajúci dezmopresín poučení o tom, že počas užívania lieku by v noci nemali vypiť viac ako 240ml tekutín.

Býva častejšie predpisovaný deťom, u ktorých je problém s pomočovaním výraznejší (pomočia sa niekoľkokrát za noc, nefunguje pre nich žiadna behaviorálna stratégia), alebo u detí, ktoré majú problémy v správaní.

Niekoľko rád navyše

Dieťa NIKDY netrestajte za to, že sa pomočilo. Nezahanbujte dieťa tým, že budete na problém upozorňovať. Keď sa v noci pomočí je pre neho dostatočným trestom už to, že po sebe musí posteľ zvliecť, osušiť a prezliecť sa. Nemá zmysel a je neúčinné, ak dieťa trestáte, pretože dieťa pomočovanie nemá pod kontrolou.

Kedy by ste mali navštíviť odborníka (Napíšte nám do poradne)

  • Vaše dieťa má okolo 5 rokov a stále sa v noci pomočuje (nemalo nikdy suchú periódu).
  • Vaše dieťa poniekoľkých mesiacoch, kedy bolo v noci suché sa znova začalo pomočovať.
  • Vaše dieťa sa pomočí alebo pošpiní spodné prádlo počas dňa.
  • Vaše dieťa trápi, že sa pomočuje, aj keď ešte nedosiahlo vek 5–6 rokov.

Zdroje:

Cetin, D. Y. et al. (2014): Enuresis nocturna and the Symptoms of Upper Airway Obstruction in Primary School age Children : Is There a Relationship? Middle East Journal of Family Medicine. Sep2014, Vol. 12 Issue 7, p4–9. 6p.

Cochrane Database Syst Rev. 2003;(2): CD002911. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2005;(2):CD002911. (Abstract available at:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804443)

Houts, Arthur C.; Berman, Jeffrey S.; Abramson, Hillel: Effectiveness of psychological and pharmacological treatments for nocturnal enuresis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 62(4), Aug 1994, 737–745. Abstract available at:http://psycnet.apa.org/journals/ccp/62/4/737/

Michael W. Mellon, PhD1and Melanie L. McGrath, PhD2: Empirically Supported Treatments in Pediatric Psychology: Nocturnal Enuresis, J. Pediatr. Psychol. (2000) 25 (4): 193–214. Full article available at: http://jpepsy.oxfordjournals.org/content/25/4/193.full

Glazener CM, Evans JH, Peto. Cochrane Database Syst Rev. 2001;(1):CD002911: Alarm interventions for nocturnal enuresis in children. RE. Abstract available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11279776 or http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804443)

Ďalšie informácie a kontakty na urologické a enuretické ambulancie môžte získať na stránke www.enurezis.sk

--

--