Môj profesný život

Mária Balážová
1 min readMay 7, 2020

--

Jednoodborovú psychológiu som študovala na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity. Štúdium som ukončila v roku 2006. Od začiatku svojej profesnej kariéry som sa venovala prevažne deťom. Pracovala som s deťmi s vývojovými poruchami v špeciálnej škole, ktorá bola naozaj vysokou školou profesného života. Niekoľko rokov som pracovala ako výskumníčka vo VÚDPaP, Bratislava, kde som sa zaoberala najmä výskumom používania internetu deťmi a taktiež nadanými deťmi. Po začatí psychoterapeutického výcviku som nastúpila v Ambulancii klinickej psychológie Viapsychologica v Pezinku. 5-ročný výcvik som absolvovala v Slovenskom inštitúte pre gestalt psychoterapiu — Dialóg v rokoch 2013–2018. Zároveň som absolvovala množstvo workshopov a výcvikov v terapeutických a psychodiagnostických metódach (s Jayom Levinom, Feliciou Carrol, Janom Roubalom, Taliou Bar-Joseph Levine, workshop sandplay, výcvik v Rorschach, Woodcock Johnsons test kognitívnych schopnostní, atď.). V roku 2022/23 som absolvovala výcvik v psychotraumatológii a EMDR. Od roku 2017 som zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia.

V roku 2022 som založila Ambulanciu klinickej psychológie MindGuide. Ambulancia sa zameriava na prácu s deťmi a adolescentmi.

Viac aj tu: https://www.linkedin.com/in/mariabalazova/

--

--